Aktualności
Uwaga składamy Oświadczenia do celów inwentaryzacji za 2017 rok, termin do 30.11.2017.
2016
03
03
Gospodarstwa domowe korzystając ze sprzętu komputerowego zobowiązane są do złożenia oświadczeń do celów inwentaryzacji do dnia 30.11.2017. za rok 2017. Gospodarstwa, które nie złożyły oświadczeń za rok 2016 mają czas do 15 czerwca 2017. Oświadczenie można pobrać w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego w Polanowie. Istnieje możliwość przesłania wzoru dokumentu na adres e-mail osoby zainteresowanej, tel. 94 348 07 60.
Kontakt do operatora świadczącego usługę dostępu do internetu w latach 2016 - 2017
2016
03
02
Szanowni Państwo, dla szybkiego załatwienia sprawy, wszelkie kwestie dot. dostępu do sieci internetowej lub sprzętu komputerowego należy zgłaszać na wskazane dane. Zachęcam Państwa do założenia indywidualnych adresów elektronicznych (e-mail), które ułatwią bezpośrednie zgłaszanie (np. problemów) do operatora. Wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem e-mail nie generuje kosztów. Poczta elektroniczna ułatwi również kontakt z pracownikiem koordynującym sprawę: j.siwiecka@polanow.eu. Piotr Górniak Zastępca burmistrza
Galeria - Środowiskowy Dom Samopomocy Oaza w Krągu
2015
08
25
Pracownia informatyczna w Środowiskowym Domu Samopomocy Oaza w Krągu, powstała dzięki doposażeniu w sprzęt teleinformatyczny zakupiony w ramach projektu.
Galeria - Szkoły
2015
07
10
Pracownie informatyczne zostały doposażone w nowy sprzęt teleinformatyczny w ramach projektu. Codziennie dzieci i młodzież korzystają z niego na zajęciach, podnosząc tym samym swoją wiedzę i umiejętności IT.
Galeria zdjęć - Biblioteki
2015
07
10
Pracownie informatyczne w bibliotekach wykorzystują sprzęt dostarczony w ramach projektu. Ze sprzętu korzystają w szczególności dzieci i młodzież w godzinach pracy danych jednostek. Biblioteki prowadzą ewidencję użytkowników. Zapraszamy!
Zestawienie sklepów, w których dostępne są tusze do drukarki
2015
04
08
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina PolanówUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”