Kontakt

 

Biuro Projektu 
Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

tel. (094) 348 07 60

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Polanowie

ul. Wolności 7

76-010 Polanów

tel. (094) 3188 385

 

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina PolanówUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”