Pomoc

 

Pomoc techniczna e-help desk

  • Kiedy: od poniedziałku do piątku
  • W godzinach: 8.00 – 22.00
  • Numer telefonu: (094) 72 11 110
  • E-mail: polanow@nordiskpolska.pl

 

 

 Informatyk

  • Kiedy:
  • W godzinach:
  • Numer telefonu:
  • E-mail:

 

 

Iwona Pietrzyk
bieżący kontakt z gospodarstwami domowymi
(Specjalista ds. rekrutacji i kontaktów z grupą docelową)

  • Kiedy: od poniedziałku do piątku
  • W godzinach: 8.00 – 12.00
  • Numer telefonu: (094) 3188 385
  • E-mail: ipietrzyk@o2.pl
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina PolanówUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”