Aktualności
Uwaga składamy Oświadczenia do celów inwentaryzacji za 2017 rok, termin do 30.11.2017.
2016
03
03
Gospodarstwa domowe korzystając ze sprzętu komputerowego zobowiązane są do złożenia oświadczeń do celów inwentaryzacji do dnia 30.11.2017. za rok 2017.
Gospodarstwa, które nie złożyły oświadczeń za rok 2016 mają czas do 15 czerwca 2017.
Oświadczenie można pobrać w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Istnieje możliwość przesłania wzoru dokumentu na adres e-mail osoby zainteresowanej, tel. 94 348 07 60.

 

 

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina PolanówUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”