Zespół projektowy

Na podstawie Zarządzenia nr 17/14 Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego z dnia 03 marca 2014r. został powołany Zespół Projektowy w celu realizacji projektu pn.: "Internet szansą Gminy Pol@nów". Nadzór nad nim pełni Zastępca Burmistrza Piotr Górniak.

 

 

Zespół składa się z:

  1. Koordynatora Projektu

  2. Asystenta Koordynatora

  3. Specjalisty ds. rekrutacji i kontaktów z grupą docelową

  4. Informatyka

  5. Specjalisty ds. zamówień publicznych

  6. Obsługi księgowej

Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia SpójnościHerb Gmina PolanówUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”